Hur länge ligger mitt paket hos ombudet?

  • Om du valt DHL som transportör får du en sms-avisering när paketet kommit fram till ombudet. Paketet ligger kvar hos ombudet 14dagar innan det returneras tillbaka till oss som outlöst paket.

    Har du valt Postnord Mypack som transportör får du en sms-avisering när paketet kommit fram till ombudet. Paketet ligger kvar hos ombudet 7dagar innan det returneras tillbaka till oss som outlöst paket.

    Alla paket som skickas tillbaka som outlösta paket debiteras med en avgift. Se artikel "Vad händer om jag inte hämtar ut mitt paket".

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Lämna feedback