Kan någon annan hämta ut mitt paket?

  • Ja, men budet måste då kunna visa upp både din och sin egen giltiga ID-handling tillsammans med paketnumret.

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Lämna feedback